Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 01 Prosinac 2021 10:11

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Obilaznica Orebić

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Obilaznica Orebić 10.12.2021. u 11 sati u Općini Orebić


I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), skupina neodređena – izgradnja obilaznice Orebić na novoformiranoj građevnoj čestici u k.o. Stanković, k.o. Orebić, k.o. Podgorje i k.o. Kućišta. Sastavni dio ovog poziva je popis predmetnih katastarskih čestica.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.12.2021 u 11:00 sati, putem elektroničkog sustava eDozvola na adresi https://dozvola.mgipu.hr/, te odabirom poveznice [Uvid u spis]. Uvid u spis predmeta se također može se izvršiti dana 10.12.2021 u 11:00 sati, na lokaciji – Općina Orebić, Obala pomoraca 24, Orebić.
III. Prije pokretanja uvida u spis putem elektroničkog sustava, stranka je dužna zatražiti od voditelja postupka šifru predmeta i lozinku uvida u spis na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., te je dužna u e-mailu dostaviti dokaz da ima svojstvo stranke (presliku osobne iskaznice i ZK izvadak odnosno drugi dokument).
IV. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
V. Stranka koja je izvršila uvid u spis može se tijelu graditeljstva pisanim putem ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tokom cijelog dana zakazanog uvida izjasniti o namjeravanom građenju ili zatražiti rok za izjašnjavanje putem navedene e-mail adrese od najviše osam dana od dana uvida, uz dostavu dokaza opravdanosti razloga.
VI. Ako se stranka ne izjasni u rokovima iz točke V. ovog poziva, smatra se da joj je pružena mogućnost uvida u spis predmeta i da nema primjedbi.
VII. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne izjasni po ovom pozivu. Stranci koja se nije izjasnila po pozivu na uvid, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi
https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.


Napomena:
Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te se prilikom osobnog uvida pridržavati svih trenutno propisanih mjera.