Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 28 Lipanj 2021 13:02

Javni poziv za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora popisa stanovništva

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.
godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje

JAVNI POZIV

zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora
u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

 

Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u
nastavku teksta: Popis), u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na području
Republike Hrvatske od 27. rujna do 17. listopada 2021. Iznimno, Popis će se moći provoditi najdulje do
29. listopada 2021. ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.
Popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, osobnim
intervjuom sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka
prikupljenih u prvoj fazi Popisa koja će se provoditi od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim
popisivanjem stanovništva elektroničkim sustavom e-Građani.
Kontrolori nadziru rad određenog broja popisivača te im daju smjernice za rad, tijekom trajanja Popisa
s njima održavaju sastanke i pružaju im metodološku pomoć, kontroliraju točnost i obuhvat
prikupljenih podataka te obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom Popisa.
Popisivanje u navedenom razdoblju zahtijeva puni dnevni angažman popisivača i kontrolora
(uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za popisivača ili kontrolora nema
drugih poslovnih/školskih obveza.
Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa
(www.popis2021.hr) popuniti prijavu za popisivača/kontrolora, odgovarajući na pitanja o osobnim
podacima, iskustvu u poslovima anketiranja, informatičkoj pismenosti te na demografska pitanja.
Rok za podnošenje prijava jest od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. Kandidat može samo jedanput popuniti
prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne
iskaznice.
Uvjeti za prijavu kandidata za popisivača/kontrolora jesu:
- državljanstvo Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj
- navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave
- završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje
- poznavanje rada na računalu
- valjana adresa elektroničke pošte.

Bodovnu prednost pri odabiru kandidata ostvaruju kandidati koji imaju:
- višu razinu obrazovanja
- iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama
- dobro poznavanje rada na računalu
- nezaposleni i studenti
- mogućnost korištenja vlastitoga prijevoznog sredstva za vrijeme Popisa.
Od ukupno prijavljenih, odabrat će se potreban broj kandidata na osnovi osvojenih bodova. Odabrani
kandidati obavezni su sudjelovati na on-line obuci radi upoznavanja s metodologijom i organizacijom
Popisa.
Kandidati će o izboru i terminu preuzimanja elektroničkog uređaja biti obaviješteni elektroničkom
poštom.