Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 22 Travanj 2024 08:26

JAVNA RASPRAVA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ CESTE OD OBILAZNICE OREBIĆA DO ČVORA BRIJESTA

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

 

JAVNU RASPRAVU 
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
CESTE OD OBILAZNICE OREBIĆA DO ČVORA BRIJESTA

  1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš ceste od obilaznice Orebića do čvora Brijesta, u daljnjem tekstu: Studija. Prema zamolbi za pravnu pomoć javnu raspravu o Studiji koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.
  2. Javna rasprava o Studiji trajat će 30 dana, u vremenu od 22. travnja 2024. do 21. svibnja 2024.
  3. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u službenim prostorijama OPĆINE OREBIĆ, Obala pomoraca 24, u Orebiću, OPĆINE JANJINA, Janjina 111, u Janjini i OPĆINE STON, Trg kralja Tomislava 1, u Stonu, u roku određenom za javnu raspravu, svakog radnog dana od 9:00 –12:00 sati. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i netehnički sažetak Studije te knjiga primjedbi. Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Studija te netehnički sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
  4. Javno izlaganje o Studiji održat će se u utorak, 7. svibnja 2024. u 11:00 sati, u općinskoj dvorani Općine Orebić, Obala pomoraca 24, u Orebiću.
  5. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.
  6. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 351-01/24-01/57
URBROJ: 2117-09/5-24-03

PROČELNIK
Silvio Markota