Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 14 Listopad 2020 11:21

JAVNA RASPRAVA O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ DRŽAVNE CESTE DC414 (OBILAZNICA OREBIĆA), DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

 

JAVNU RASPRAVU
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
DRŽAVNE CESTE DC414 (OBILAZNICA OREBIĆA), DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

  1. Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš državne ceste DC414 (obilaznica Orebića), Dubrovačko-neretvanska županija, u daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 15. rujna 2020. te prema zamolbi za pravnu pomoć javnu raspravu o Studiji koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.
  2. Javna rasprava o Studiji trajat će 30 dana, u vremenu od 16. listopada 2020. do 16. studenog 2020.
  3. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u službenim prostorijama Općine Orebić u Orebiću, Obala pomoraca 24, svakog radnog dana od 9:00 –12:00 sati. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i netehnički sažetak Studije te knjiga primjedbi. Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Studija te netehnički sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
  4. Javno izlaganje o Studiji održat će se u četvrtak, 22. listopada 2020. u 10:00 sati, u općinskoj dvorani Općine Orebić, Obala pomoraca 24, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.
  5. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.
  6. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 351-01/20-01/69
URBROJ: 2117/1-09/1-20-02

PROČELNIK
Miho Baće

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za zaštitu okoliša,
imovinsko-pravne i komunalne poslove

Izvorni dokument možete preuzeti ispod članka!