Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Nedjelja, 19 Prosinac 2021 23:44

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE OREBIĆ

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 68/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa:350-02/20-01/04; Urbroj:2138/03-03-21-19 od 10. prosinca 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE OREBIĆ

I. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orebić (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajat će 30 dana, od 21. prosinca 2021. do 19. siječnja 2022.
II. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., radnim danom od 09,00 do 12,00 sati i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.
III. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 18. siječnja 2022. u 10:00 sati, u prostorijama Općine, velika dvorana, uz predočenje COVID potvrde.
IV. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se podnositi postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, u zapisnik davanjem prijedloga i primjedbi tijekom javnog izlaganja i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić do zaključno 19. siječnja 2022. godine.
V. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku, čitko napisanog sadržaja, imena i prezimena te adrese i potpisa podnositelja.
VI. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izviješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-02/20-01/04
Urbroj: 2138/03-03-21-20
Orebić, 13. prosinca 2021.

Pročelnica

Ines Vlahović Cibilić

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana pogledajte ovdje: