Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 09 Veljača 2022 21:09

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU OREBIĆ KOJE PROVODE UDRUGE

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. stavak 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Orebić (Sl. gl. 01/20) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 06/21), općinski načelnik Općine Orebić dana 07. veljače 2022. donio je

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU OREBIĆ KOJE PROVODE UDRUGE

I.

Godišnji plan raspisivanja natječaja Općine Orebić za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu koje provode udruge utvrđuje se kako slijedi:

Naziv tijela

Naziv natječaja

Ukupna vrijednost natječaja

Okvirni broj planiranih ugovora

Raspon sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/projekta

Planirano vrijeme objave natječaja

Financijska podrška se očekuje na rok

Napomena

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za manifestacije u kulturi

10.000,00

3

1.000,00 - 3.000,00 kn

veljača 2022.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za izdavačku djelatnost

10.000,00

3

1.000,00 - 5.000,00 kn

veljača 2022.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za javne potrebe u kulturi

85.000,00

20

5.000,00 - 60.000,00 kn

veljača 2022.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za javne potrebe u sportu

500.000,00

10

5.000,00 - 200.000,00 kn

veljača 2022.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga koje doprinose kvaliteti života umirovljenika

10.000,00

1

1.000,00 - 10.000,00 kn

veljača 2022.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga iz područja poljoprivrede

45.000,00

4

5.000,00 - 15.000,00 kn

veljača 2022.

12 mjeseci

 

Jedinstveni upravni odjel

Poziv za predlaganje Programa udruga za humanitarno djelovanje

15.000,00

2

5.000,00 - 12.000,00 kn

veljača 2022.

12 mjeseci

 

 

II.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Orebić www.orebic.hr, i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.


Klasa:402-08/22-01/01
Urbroj:2138/03-03-22-01
Orebić, 07. veljače 2022.

Općinski načelnik
Tomislav Ančić v.r.