Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 21 Travanj 2021 11:14

PRIOPĆENJE O RASPISANIM LOKALNIM IZBORIMA

Odlukama Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/105, URBROJ: 50301-21/06-21-2; KLASA: 022-03/21-04/106, URBROJ: 50301-21/06-21-2 i KLASA: 022-03/21-04/107, URBROJ: 50301-21/06-21-2 od 14. travnja 2021. raspisani su izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izbori zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno izbori zamjenika općinskih načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda (dalje: lokalni izbori).


Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 15. travnja 2021., a objavljuju se u „Narodnim Novinama“ i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) www.izbori.hr .

Lokalni izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021.

Državno izborno povjerenstvo poziva medije da obavijeste birače koji imaju aktivno i pasivno biračko pravo na lokalnim izborima da na vrijeme provjere jesu li upisani u registar birača te da provjere točnost podataka u registru birača.
Državno izborno povjerenstvo propisalo je:

- Obvezatne upute broj L-III o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova,
- Obvezatne upute broj LS-I o postupku kandidiranja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Obvezatne upute broj LS-II o obrascima za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Obvezatne upute broj LN-I o postupku kandidiranja kandidata za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika,
- Obvezatne upute broj LN-II o obrascima za postupak kandidiranja i za provedbu izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika,
- Obvezatne upute broj MLN-I o postupku kandidiranja kandidata za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda te
- Obvezatne upute broj MLN-II o obrascima za postupak kandidiranja i za provedbu izbora zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskoga naroda.

Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva objavljuju se u „Narodnim Novinama“ i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .

Obrasci za postupak kandidiranja na lokalnim izborima mogu se, počevši od 16. travnja 2021. preuzeti s mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela, prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana te njihovih zamjenika i prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno zamjenika općinskih načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora, dakle najkasnije do 29. travnja 2021. do 24:00 sata.

Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do 1. svibnja 2021. do 24:00 sati, objaviti

- sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice,
- zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, kao i
- zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda.

Sve obavijesti vezane uz provođenje lokalnih izbora mogu se dobiti u nadležnim županijskim, gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima, čiji su podaci (sjedište i kontakt telefon) objavljeni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .
Obavijesti vezane uz provedbu lokalnih izbora biti će objavljene i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .

KLASA: 013-06/21-01/25
URBROJ: 507-03/07-21-9
Zagreb, 14. travnja 2021.

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE