Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 02 Travanj 2015 22:52

Izbori za članove vijeća MO Viganj - Upute, obrasci, rokovi

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebć za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora, objavljuje Obvezatne upute, napomene za stranke i koalicije, odnosno liste birača, te potrebne obrasce potrebne za kandidaturu i provođenje izbora. Obrasce i dokumente možete preuzeti klikom na veze ispod teksta.

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija
OPĆINA OREBIĆ
Općinsko izborno povjerenstvo

Klasa: 013-03/15-01/01
Urbroj: 2138/03-05-15-03
Orebić, 01. travnja 2015.

Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić (Sl. gl. 03/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebić propisuje

O B V E Z A T N E  U P U T E  MS 1

 

O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA

 ZA PROVEDBU ODLUKE O IZBORIMA ZA ČLANOVE VIJEĆA

 MJESNOG ODBORA VIGANJ

            I. Općinsko vijeće Općine Orebić donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Viganj dana 14. ožujka 2015.

                        Izbori će se održati u nedjelju, 03. svibnja 2015. godine.

 

            II. Rokovi teku od dana

                        02. travnja 2015. godine.

            III. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do

                        15. travnja 2015. godine do 24:00 sata

            IV. Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za postupak kandidiranja sastaviti sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za mjesni odbor te ih objaviti na oglasnoj ploči mjesnog odbora i na službenoj stranici općine, dakle do

                        17. travnja 2015. godine do 24:00 sata

            V. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

                        01. svibnja 2015. godine do 24:00 sata

 

            VI. Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe u kojem vremenu je zabranjeno javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima, nagovaranje birača da glasuju, objavljivanje prethodnih rezultata izbora, a završava na dan održavanja izbora u 19:00 sati, dakle do

                        02. svibnja 2015. godine od 00:00 sati do

                        03. svibnja 2015. godine do 19:00 sati.

            VII. Izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić provest će birački odbor imenovan od Izbornog povjerenstva najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

                        22. travnja 2015. godine do 24:00 sata

            VIII. Izborno povjerenstvo objaviti će na oglasnim pločama mjesnog odbora i na službenoj stranici Općine koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, dakle do

                        17. travnja 2015. godine do 24:00 sata

            IX. Glasovanje traje neprekidno

                        03. svibnja 2015. godine od 07:00 do 19:00 sati

Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji se zateknu na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

            X. Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle do

            04. svibnja 2015. godine do 07:00 sati

            XI. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja birališta i objaviti rezultate izbora na oglasnoj ploči mjesnog odbora i na službenoj stranici općine, dakle do

                        05. svibnja 2015. godine do 19:00 sati

            XII. Sve ostale izborne radnje provodit će se sukladno odredbama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić (Sl. gl. 03/14).