Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 04 Siječanj 2019 19:01

Obvezatne upute MS 1 o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za provedbu odluke o izborima za članove vijeća mjesnih odbora Trstenik, Pijavičino, Potomje

Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić (Sl. gl. 03/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebić propisuje

 

O B V E Z A T N E U P U T E MS 1
O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA
ZA PROVEDBU ODLUKE O IZBORIMA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA TRSTENIK, PIJAVIČINO, POTOMJE

I. Općinsko vijeće Općine Orebić donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić koja je stupila na snagu dana 05. siječnja 2019.

Izbori će se održati u nedjelju, 10. veljače 2019. godine.

II. Rokovi teku od dana

05. siječnja 2019. godine.

III. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do

18. siječnja 2019. godine do 24:00 sata

IV. Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za postupak kandidiranja sastaviti sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za svaki mjesni odbor te ih objaviti na oglasnoj ploči mjesnog odbora i na službenoj stranici općine, dakle do

20. siječnja 2019. godine do 24:00 sata

V. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle

08. veljače 2019. godine do 24:00 sata

VI. Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe u kojem vremenu je zabranjeno javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima, nagovaranje birača da glasuju, objavljivanje prethodnih rezultata izbora, a završava na dan održavanja izbora u 19:00 sati, dakle do

09. veljače 2019. godine od 00:00 sati do
10. veljače 2019. godine do 19:00 sati.

VII. Izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić provest će birački odbori imenovani od Izbornog povjerenstva najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

31. siječnja 2019. godine do 24:00 sata

VIII. Izborno povjerenstvo objaviti će na oglasnim pločama mjesnog odbora i na službenoj stranici Općine koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, dakle do

26. siječnja 2019. godine do 24:00 sata

IX. Glasovanje traje neprekidno

10. veljače 2019. godine od 07:00 do 19:00 sati
Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji se zateknu na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

X. Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle do

11. veljače 2019. godine do 07:00 sati

XI. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 48 sati od zatvaranja birališta i objaviti rezultate izbora na oglasnoj ploči mjesnih odbora i na službenoj stranici općine, dakle do

12. veljače 2019. godine do 19:00 sati

XII. Sve ostale izborne radnje provodit će se sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16) i Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić (Sl. gl. 03/14).

Klasa: 013-03/18-01/07
Urbroj: 2138/03-05-19-02
Orebić, 05. siječnja 2019.

Predsjednica
Ines Vlahović Cibilić

Aktualno:

Sve novosti