Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Nedjelja, 13 Svibanj 2018 15:54

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić

Na temelju članka 67. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj 8. sjednici održanoj dana 02. svibnja 2018. donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Općine Orebić


I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić.


II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 17. lipnja 2018.


III.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Orebić.


Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić

 

Aktualno: