Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2018 (11)

Na temelju članka 20. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić ( Sl. gl. 03 /14) općinski načelnik 08. svibnja 2018.donosi

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/02, 19/13), odredbi Zakona o lokalnim izborima (NN 144/02) i članka 31. Statuta općine Orebić (Sl. gl. 02/13) Općinsko vijeće Općine Orebić, na 8. sjednici održanoj 29. ožujka 2014. donijelo je

Na temelju članka 67. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj 8. sjednici održanoj dana 02. svibnja 2018. donijelo je

Stranica 2 od 2

Aktualno:

Sve novosti