Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 26 Lipanj 2023 19:42

Sprječavanje sukoba interesa

Obveze predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine („Narodne novine“ broj 143/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te između ostalog, obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava odnosno vijećnika općinskih vijeća.

Sukladno članku 4. stavak 3. vijećnik je dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stavkom 5. istog članka Zakona propisano je da je vijećnik dužan pisanim putem obavijestiti Općinsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Općinom Orebić te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Općina Orebić osnivač ili član.