Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Transparentnost rada Općinskog vijeća (1)

Ponedjeljak, 26 Lipanj 2023 19:42

Sprječavanje sukoba interesa

Obveze predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

Aktualno: