Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 07 Prosinac 2021 10:24

6. sjednica Općinskog vijeća - u subotu, 11. prosinca 2021.

6. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za dan 11. prosinca 2021. (subota) s početkom u 9:00 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana)

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2021. g.
 2. Prijedlog izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2021. g.
 3. Prijedlog izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2021. g.
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orebić za 2021. g.
 5. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2022. i projekcije proračuna za 2023. i 2024. g.
 6. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2022. g.
 7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2022. g.
 8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orebić za 2022. g.
 9. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. g.
 10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2022. g.
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg plana rada Razvojne agencije Općine Orebić za 2022. g.
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana za 2022. i projekcije za 2022. i 2023. g. Razvojne agencije Općine Orebić
 13. Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić
 14. Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom Općine Orebić
 15. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. g.

Ovdje možete preuzeti materijale po točkama dnevnog reda: