Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 20 Lipanj 2016 18:09

28. sjednica Općinskog vijeća - 21. lipnja u 15 sati!

Za 21. lipnja sazvana je 28. sjednica Općinskog vijeća općine Orebić.

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

  1. Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2015.g.
  2. Odluka o pokriću manjka iz 2015.g.
  3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
  4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Orebić za 2016. i projekcije Proračuna za 2017. i 2018.g.
  5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2016.g.
  6. Godišnji financijski izvještaj KTD "Bilan" d.o.o. za 2015.g.
  7. Godišnji financijski izvještaj "Vodovod i odvodnja" d.o.o. za 2015.g.
  8. Godišnji financijski izvještaj PU "Dječji vrtić Orebić" za 2016.g.
  9. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Orebić (Usklađenje II)
  10. Plan zaštite i spašavanja Općine Orebić (usklađenje II)

Materijale uz točke dnevnog reda možete preuzeti ovdje:

 

Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2015.g.

Odluka o pokriću manjka iz 2015.g.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Orebić za 2016. i projekcije Proračuna za 2017. i 2018.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2016.g.

Godišnji financijski izvještaj KTD "Bilan" d.o.o. za 2015.g.

Godišnji financijski izvještaj "Vodovod i odvodnja" d.o.o. za 2015.g.

Godišnji financijski izvještaj PU "Dječji vrtić Orebić" za 2016.g.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Orebić (Usklađenje II)

Plan zaštite i spašavanja Općine Orebić (usklađenje II)