Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 19 Prosinac 2019 11:07

25. sjednica Općinskog vijeća - u subotu, 21. prosinca 2019. u zgradi Pomorskog muzeja

Za dan 21. prosinca 2019. (subota) s početkom u 8 sati, u prostoriji Pomorskog muzeja Orebić (čitaonica Napredak), sazvana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2019.g.
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2019.g.
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2019.g.
 4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2019.g.
 5. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2020.g. i projekcije za 2021.g. i 2022.g.
 6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2020.g.
 7. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2020.g.
 8. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.
 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2020.g.
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Općine Orebić za 2020.godinu
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu Razvojne agencije Općine Orebić
 12. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora na korištenje
 13. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora
 14. Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić
 15. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2020. godini
 16. Analiza stanja sustava civilne zaštite na područje Općine Orebić za 2019.g.
 17. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Orebić za razdoblje 2019.-2022.g.
 18. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Orebić s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2020.g.
 19. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Orebić,

Materijale za točke Dnevnog reda možete preuzeti ovdje: