Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 16 Prosinac 2015 22:59

22. sjednica OV - 22. prosinca u 14 sati

S 21. sjednice OV S 21. sjednice OV Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr - arhiva

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić sazvana je za 2. prosinca 2015. (utorak) s početkom u 14 sati u velikoj dvorani Općine Orebić.

Za sjednicu je predložen slijedeći 

DNEVNI RED

 1. Prijedlog izmjenai dopuna Programa gradnje objekat i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2015.g.
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2015.g.
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2015.g.
 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2016.g.
 5. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2016.g.
 6. Program utroška sredstava od legalizacije za 2016.g.
 7. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2016.g.
 8. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2016.g.
 9. Izvješće o obavljenoj fiancijskoj reviziji Općine Orebić za 2014.g.
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Orebić
 11. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Orebić.
 12. Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić.
 13. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Orebić.
 14. Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Orebić u 2015.
 15. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za područje Općine Orebić za 2016.g. s financijskim planom - projekcijom 2017. i 2018.g.
 16. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Orebić 2016.-2019.

U privitku možete pogledati poziv, zapisnik s 21. sjednice, te materijale za točke 1-16.