Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 08 Listopad 2019 13:13

21. sjednica Općinskog vijeća 12. listopada 2019.g.

21. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za 12. listopada 2019.g. (subota) s početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Orebić (velika dvorana). Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2019. godinu;
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2019. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o davanju jamstva komunalnom poduzeću Vodovod i odvodnja d.o.o.;
 6. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2019. godinu;
 7. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine;
 8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o stjecanju prava vlasništva;
 9. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine za potrebe izgradnje pristupne ceste u gospodarskoj zoni Podvlaštica;
 10. Informacija o tijeku turističke sezone 2019. godine;
 11. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Orebić za 2019. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Orebić.

Materijale možete preuzeti ovdje:

Aktualno:

Sve novosti