Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 29 Kolovoz 2017 23:45

2. sjednica Općinskog vijeća - četvrtak, 31.8. u 10 sati

Za četvrtak, 31. kolovoza 2017. sazvana je 2. sjednica ovog saziva Općinskog vijeća.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

 

DNEVNI RED

  1. Polugodišnje izvjšeće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.g.
  2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunane infrastrukture za 2017.g.
  3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Poćine Orebić za 2017.g. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
  4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih prorgama Općine Orebić za razdoblje 2017. - 2019. godine
  5. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orebić za 2017.godinu.
  6. Prijedlog Odluke o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog ottpada i odvojenog prikupljanja otpodnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada
  7. Procjena ugroženosti od požara, tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za 2017.g.

 

Ovdje možete preuzeti materijale za većinu točaka dnevnog reda: