Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 08 Prosinac 2023 23:18

19. sjednica Općinskog vijeća - u srijedu, 13. prosinca

18. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za dan 13. prosinca 2023.g. (srijeda) s početkom u 9:00 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana)

Za sjednicu je predložen slijedeći:

Dnevni red

 1. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine orebić za 2023. godinu
 2. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.
 3. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Orebić za 2023.
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2023.
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2023.
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023.
 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu za 2023.
 9. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2024. i projekcije proračuna za 2025. i 2026.
 10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024.
 11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024.
 12. Prijedlog Socijalnog programa Općine Orebić za 2024.
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2024.
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2024.
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2024.
 16. Prijedlog programa javnih potreba u zdravstvu za 2024.
 17. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orebić za 2024.
 18. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine Orebić
 19. Prijedlog Odluike o osnivanju Narodne knjižnice Orebić
 20. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Narodne knjižnice Orebić
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Općine Orebić
 22. Prijedlog Programa korištenja prostora namijenjenog za rad poduzetničkog inkubatora
 23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Razvojnoj agenciji Općine Orebić na Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu.
 24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Razvojnoj agenciji Općine Orebić na Godišnji program rada za 2024. godinu
 25. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Orebić
 26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Orebić
 27. Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru
 28. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2024.
 29. Prijedlog Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova u 2024. godini
 30. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024.
 31. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti komunalni linijski prijevoz putnika
 32. Prijedlog Zakjlučka o davanju suglasnosti na prijedlog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa sljednika bivše Općine Dubrovnik
 33. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Sporazuma kojim se uređuje pitanje okončanja sudskog postupka P-117/2022

Materijale za sjednicu možete preuzeti ovdje.