Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na temelju članka 4. i članka 9. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Orebić 15/03, 06/09 i 01/12 ) i Plana korištenja javnih površina za 2014.g, Općinski načelnik Općine Orebić raspisuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA U 2014.g.

 

 

I. Predmet natječaja su javne površine na području Općine Orebić, određene Planom korištenja javnih površina za 2014.g., koje se mogu dati na korištenje javnim natječajem temeljem Odluke o zakupu javnih površina.

II. Javne površine daju se na javni natječaj po namjeni i lokaciji koja se definira opisno, a nalaze se u mjesnim odborima kako slijedi:

 

MJESNI  ODBOR  OREBIĆ :

1.ŠTANDOVI  I SLIČNI POKRETNI STOLOVI :

-    Kod “Bistra”,suveniri,bižuterija i ostalo ,jedno prodajno mjesto , 12,00 m2.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                   =12.000,00 kuna

-    Plaža “Trstenica”, suveniri, bižuterija i ostalo, tri štanda, svaki  po 10,00m2 

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                   =10.000,00 kuna

-    Obala pomoraca i Šetelište Kneza Domagoja , prodaja  meda , lavande i ulja,

     dva prodajna mjesta po 10,00 m2.Lokacija ispod “Oaze” i na “Rivi” .

     Početna cijena za sezonu 2014.g.                                                 =15.000,00 kuna

-     Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja lažna tetovaža, jedno prodajno mjesto,

     4,00 m2 , u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                     =5.000,00 kuna

-    Ispod “Mlinice” , štand za izradu i prodaju suvenira od kamena, 10,00 m2 .

     Početna cijena za sezonu 2014 .                                                  =14.000,00 kuna

-    Iznad nogometnog igrališta NK”Orebić “ štand za prodaju bižuterije , plažni

     program i drugo . Jedno prodajno mjesto , 12,00 m2.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                    =10.000,00 kuna

-    Štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda (OPG), Šetalište Kneza Domagoja i Obala

     pomoraca . Dva prodajna mjesta , svaki po 6,00 m2.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                      =7.000,00 kuna

-    Štand za prodaju suvenira , bižuterije i lavande , ispod “Mlinice” jedno prodajno

     mjesto 12,00 m2.

     Početna cijena za sezonu  2014.                                                   =12.000,00 kuna

 

2. APARATI – ŠKRINJE ZA SLADOLED I RASHLADNE VITRINE ZA PIĆE:

-       Plaža “Trstenica”, dvije škrinje, lokacija u dogovoru s komunalnim redarom 3,00 m2.

Početna cijena  za sezonu 2014.                                                   =7.000,00 kuna

-       Rashladne vitrine za piće i škrinje za sladoled uz kioske na rivi, i škrinja za sladoled

na početku ulice “Hrvatske mladeži “ , svaka  po  3,00 m2.

      Početna cijena  za sezonu po komadu za sezonu 2                          =7.000,00 kuna

 

3. POKRETNI STALCI I APARATI ZA IGRE:

 

-    “Trg Mimbelli” , izrada i prodaja slika , jedno prodajno mjesto , 3,00 m2,

     Lokacija i u dogovoru s komunalnim redarom .

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                   =10.000,00 kuna

-    Promidžbeni punkt  , karte za izlete,informacije,taxi usluge , tri prodajna mjesta,

     svako po 3,00 m2.Jedno prodajno mjesto “Trg Mimbelli” , dva prodajna mjesta “Riva”.

     Lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                     =3.000,00 kuna

-    Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja, gumeni bomboni, jedno prodajno mjesto,

     3,00 m2, lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za 2014.g.                                                              = 3.000,00 kuna

-    Aparat za igre “buldozer” i drugo , Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja,

     površina svaki aparat po 2,00 m2,lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena po aparatu za sezonu 2014.g.                                    =1.500,00 kuna  

 

 

4. APARATI ZA PRIPRAVLJANJE I PRODAJU:

 

-    Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja, palaćinke, dva prodajna mjesta po 3,00 m2.

     Lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                           =5.000,00 kuna

-    Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja, kokice, jedno prodajno mjesto, 3,00 m2.

     Lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                           =3.000,00 kuna

 

5. STOLOVI ZA UGOSTITELJSTVO I PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA:

 

-    Trg „ Mimbelli „ , slastičarnica  , površina 30,00 m2.

      Početna cijena za sezonu 2014.                                                        =18.000,00 kuna

-       Ispod „Mlinice“ , stolovi za ugostiteljstvo 15,00 m2.

Početna cijena za sezonu 2014.                                                         =9.000,00 kuna

-       Caffe slastičarna kod pošte , površine P1,P2 i P3 , površine 12,00 m2.

Početna cijena za sezonu 2014.                                                         =7.200,00 kuna

-       Stolovi za ugostiteljstvo pizzeria Obala pomoraca , površina 6,00 m2.

Početna cijena za sezonu 2014.                                                         =3.600,00 kuna

 

6. OSTALE JAVNE POVRŠINE U MO OREBIĆ :

 

-       Ispod „Oaze“ polovica javne površine od sredine prema zapadu , površine 8,00 m2.

Na javnoj površini nije dozvoljena nikakva djelatnost .

Početna cijena za sezonu 2014.                                                        =4.800,00 kuna

-       Javna površina ispred poslovnog prostora br.3. na nogometnom igralištu

       površine 12,00 m2 , voće i povrće .

       Početna cijena za 2014.                                                                   =7.000,00 kuna

 

MO TRSTENIK :

 

1. STOLOVI ZA UGOSTITELJSTVO:

 

-    Ispred konobe “Maris” , površina 20 m2 .

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                            =7.000,00 kuna

-    Ispred “ Fast food”  , površina 20,00 m2.

     Početna cijena za 2014.                                                                       =3.500,00 kuna

 

2. KIOSCI:

 

-    Na rivi,jedan kiosk, razna prodaja površina  12,00 m2 .                                                            

     Početna cijena za  2014.god.   

                                                                                                               =5.000,00 kuna

MO VIGANJ:

 

1. ŠTAND :

 

 -  Za prodaju suvenira jedno prodajno mjesto, na rivi u Viganju , površina 3,00 m2.

    Početna cijena za 2014.god.                                                                   =2.500,00 kuna

 

2. APARATI ZA PRIPRAVLJANJE I PRODAJU:

 

-   Za prodaju palaćinki , lokacija u dogovoru s MO i komunalnim redarom , površina

    3,00 m2 , jedno prodajno mjesto.

    Početna cijena za sezonu 2014.                                                               =4.500,00 kuna

-   Javna površina kat.čest.450/10 KO Viganj , montažni objekt , površina 12,00 m2.

    Priprema i prodaja milk-shaka,miksanih napitaka, sokova od voća i povrća.

    Početna cijena za 2014.                                                                         =10.000,00 kuna

 

 

III.Uvjet za sudionike ovog javnog natječaja, za dobivanje javne površine na korištenje, je dokaz o  podmirenim svim obvezama prema Općini Orebić po bilo kojem osnovu.

 

 

IV.Ponuda mora sadržavati :

 

-       ime i prezime i adresu prebivališta podnositelja zahtjeva s preslikom osobne iskaznice, odnosno naziv tvrtke s preslikom upisa u sudski registar,

-       opis, odnosno oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev,

-       namjenu korištenja javne površine,

-       iznos ponuđene zakupnine,

-       ispravu, obrtnicu ili upis u sudski registar, kojom podnositelj zahtjeva dokazuje mogućnost obavljanja djelatnosti,

-       dragovoljci domovinskog rata, članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja ili hrvatski vojni invalidi domovinskog rata, moraju kao dokaz dostaviti pravovaljanu ispravu.

 

V. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave javnog natječaja u “Dubrovačkom vijesniku” a ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici , preporučenom poštanskom pošiljkom s naznakom “za  natječaj – ne otvaraj “, na adresu Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić.

 

VI.Međusobni odnosi regulirati će se Ugovorom o zakupu javne površine.

 

VII.Pismeni otpravak odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostaviti će se svim sudionicima natječaja odmah po donošenju.

 

 

 

Klasa:363-05/14-02/01                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

Ur.broj:2138/03-03-14-02                                                                        Tomislav Ančić

 

NA KRAJU DANA DOČEKAJMO NOĆ U MUZEJU......... od 17. do 21. sat  - 17. 5. 2014. (subota)

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebć za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora, objavljuje Obvezatne upute, napomene za stranke i koalicije, odnosno liste birača, te potrebne obrasce potrebne za kandidaturu i provođenje izbora.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije obavještava zainteresiranu javnost o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko - građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Podvlaštica' u Općini Orebić

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavila je Javni poziv za dodjelu oznake "Hrvatski otočni proizvod"

Utorak, 13 Svibanj 2014 19:22

Europa za građane

Ured za udruge Vlade RH objavio je informacije vezano za provedbu programa 'Europa za građane' u Republici Hrvatskoj.

Županijsko izborno povjerenstvo Dubrovačko-neretvanske županije za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske oglašava biračka mjesta na području općine Orebić.

Svim građanima općine Orebić želimo sretan Dan općine Orebić i blagdan Gospe Delorite.

9. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za dan 5. svibnja 2014. (ponedjeljak) s početkom u 18:30 sati u dvorani Općine Orebić

Ponedjeljak, 28 Travanj 2014 16:02

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.