Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Proračuna, Općina Orebić provodi javno savjetovanje na Nacrt prijedloga proračuna Općine Orebić za 2023. godinu i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu.

18. sjednica Općinskog vijeća saziva se za dan 7. studenoga 2023.g. (utorak) s početkom u 9:00 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana)

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, Općina Orebić provodi javno savjetovanje na nacrt prijedloga Odluke.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2023. doinijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (Narodne novine, broj 107/23).

U sklopu Općine Orebić djeluje Narodna knjižnica Orebić čije djelovanje je potrebno uskladiti sa Zakonom o ustanovama. Stoga se pristupilo izradi prijedloga Odluke.

Na temelju članka 90. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) objavljuje se
POZIV
NA JAVNI UVID (IZLAGANJE PARCELACIJSKOG ELABORATA)

17. sjednica Općinskog vijeća saziva se za dan 11. listopada 2023.g. (srijeda) s početkom u 9:00 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana)

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije donijela je 25. rujna 2023.

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), općina Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta objavljuje

U svrhu prijave projekta Općina Orebić prikuplja inicijalni interes za sudjelovanje u Projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.

Aktualno: