Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić radi u slijedećem radnom vremenu:

Na nekretninama zk.č.br. 177/1 ZGR, zk.č.br. 177/2 ZGR, zk.č.br. 925, zk.č.br.928 i zk.č.br. 929 sve upisane u zk.ul. br. 2075, u k.o. Orebić, Općina Orebić planira izgraditi poduzetnički inkubator s coworking prostorom i za digitalne nomade.

18. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za dan 13. prosinca 2023.g. (srijeda) s početkom u 9:00 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru provelo se u vremenu od 8. studenoga do 7. prosinca 2023. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Orebić za 2024. godinu i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu provelo se u vremenu od 31. listopada do 30. studenoga 2023. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Orebić provelo se u vremenu od 31. listopada do 30. studenoga 2023. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Orebić provelo se u vremenu od 2. studenoga do 2. prosinca 2023. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o osnivanju Narodne knjižnice Orebić provelo se u vremenu od 19. listopada do 17. studenoga 2023. godine.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru, Općina Orebić provodi Javno savjetovanje na Nacrt Prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Proračuna, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Aktualno: