Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebić, 26. srpnja 2021. donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima članova Općinskog vijeća Općine Orebić 2021. i Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima općinskog načelnika Općine Orebić 2021.

Utorak, 27 Srpanj 2021 23:21

Troškovi lokalnih izbora 2021.

Sukladno članku 126. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) utvrđuju se troškovi nastali u provedbi lokalnih izbora za I. (17. svibnja 2021.) i II. krug (30. svibnja 2021.).

Dom zdravlja Korčula organizira u Orebiću 30. srpnja 2021. (petak) od 8:30 do 17h cijepljenje bez najave za sve zainteresirane u sportskoj školskoj dvorani Osnovne škole Orebić.

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.
godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje

JAVNI POZIV

zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora
u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Prva sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić sazvana je za dan 7. srpnja 2021. (srijeda) s početkom u 17:00 sati u prostorijama Općine Orebić (velika dvorana).

Povodom Dana antifašističke borbe, čestitku građanima uputili su Predsjednik Općinskog vijeća i Načelnik:

Saziva se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Orebić za dan 14. lipnja 2021. u 10:00 sati.

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), raspisan je natječaj za radno mjesto:

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i na temelju Plana prijma u službu u JUO za 2021. (Sl. gl. 01/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić raspisuje