Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

21. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za dan 30. studenog 2015. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati u velikoj dvorani Općine Orebić.

Već tradicionalna manifestacija ove se godine održava od 3. do 5. prosinca.

U četvrtak, 19. studenog  2015. godine u zgradi Općine Orebić (komunalni ured) u Orebiću, u vremenu od 08:30 do 15:00 sati biti će smješten prijenosni šalter MUP - a za potrebe obavljanja upravnih poslova
 (poslova prijavništva, MBG-a, osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola i registracija vozila) građana.
 
 

Izborno povjerenstvo X. izborne jedinice donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta.

20. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za dan 26. listopada (ponedjeljak) s početkom u 18 sati u velikoj dvorani Općine Orebić.

Ovdje možete pročitati tekst obavijesti, kao i preuzeti originalnu obavijest te pogledati prijedlog dokumenta.

U četvrtak, 15.listopada 2015. godine u zgradi Općine Orebić (komunalni ured) u Orebiću, u vremenu od 08:30 do 15:00 sati biti će smješten prijenosni šalter MUP - a za potrebe obavljanja upravnih poslova
 (poslova prijavništva, MBG-a, osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola i registracija vozila) građana.

19. sjednica Općinskog vijeća općine Orebić sazvana je za srijedu, 14. listopada, s početkom u 16 sati u dvorani Općine Orebić.

U petak, 16. listopada, s početkom u 18:30 u dvorani Općine Orebić održat će se predavanje Nevena Fazinića "Pelješko pomorsko društvo"

Petak, 09 Listopad 2015 11:09

Objava biračima

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UPRAVE

KLASA: 013-01/15-01/57
URBROJ: 515-03-01-02/1-15-2
Zagreb, 06. listopada 2015.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 05. listopada 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u

nedjelju 8. studenoga 2015. godine.

 

Izbori u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u

subotu 07. studenoga 2015. i nedjelju 8. studenoga 2015. godine.

 

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 24. listopada 2015. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom.

Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača.

Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi

 

zaključno do srijede 28. listopada 2015. godine.

 

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena te su dostupni podaci o nadležnim uredima i službenicima ovlaštenim za vođenje registra birača.

Također, do 28. listopada 2015. godine, građanima će u nadležnim uredima biti dostupan uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača.

Na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, biračima je omogućeno glasovanje izvan mjesta prebivališta.

1. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ moguglasovati izvan mjesta svog prebivališta:

a) ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj zatražit će PRIVREMENI UPIS za mjesto, gdje će se zateći na dan održavanja izbora, u nadležnom uredu neovisno o mjestu upisa

b) ako žele glasovati u inozemstvu, zatražit će PRETHODNU REGISTRACIJU u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj

c) iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske na kojem će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na za to određenom biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

2. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ
a) birači koji su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani prema adresi prebivališta iz e - osobne iskaznice.

Ukoliko žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

b) birači koji nisu podnijeli zahtjev za e - osobnom iskaznicom (s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske) kako bi glasovali, u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju se aktivno registrirati.

Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije, birači podnose
- najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno
- nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, ako će na dan održavanja izbora boraviti u Republici Hrvatskoj.

e - Građani

Podsjećamo birače koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Građani, da zahtjev za privremeni upis. prethodnu registraciju i aktivnu registraciju, mogu podnijeti putem iste.

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda.

Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, mogu se podnijeti

 

zaključno do srijede 28. listopada 2015. godine.

 

Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 28. listopada 2015. godine zaprimati zahtjeve do 16,00 sati.

Podsjećamo birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj da je uvjet za ostvarivanje prava glasovanja VAŽEĆA OSOBNA ISKAZNICA. Naime, samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača odnosno nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti POTVRDU ZA GLASOVANJE (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice).

Potvrde izdaju nadležni uredi u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača odnosno diplomatsko-konzularna predstavništva u inozemstvu, za birače koji nemaju prebivalište u Republici Republici Hrvatskoj.

 

M I N I S T A R
Arsen Bauk