Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije donijela je 25. rujna 2023.

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), općina Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta objavljuje

U svrhu prijave projekta Općina Orebić prikuplja inicijalni interes za sudjelovanje u Projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI SREDNJOŠKOLCI I STUDENTI SA PODRUČJA OPĆINE OREBIĆ KOJI POHAĐAJU SREDNJU ŠKOLU I KOJI STUDIRAJU VAN OPĆINE OREBIĆ

Subota, 02 Rujan 2023 09:57

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Općinskog vijeća općine Orebić (Sl. gl. 05/23), objavljuje se

U ime Općine Orebić čestitku povodom današnjeg blagdana građanima upućuju Predsjednik Općinskog vijeća i Načelnik:

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić saziva se za dan 25. srpnja 2023.g. (utorak) s početkom u 8:00 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana).

Ponedjeljak, 26 Lipanj 2023 19:42

Sprječavanje sukoba interesa

Obveze predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

U ime Općine Orebić čestitku upućuju predsjednik Općinskog vijeća Mario Vekić i načelnik Tomislav Ančić:

 Temelju članka 4. i članka 28. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Orebić 15/03, 06/09 i 01/12) Općinski načelnik Općine Orebić , dana 29. svibnja 2023.g., donosi

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA 2023.

Stranica 1 od 53