Vijesti (202)

Komisija za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić donijela je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja

Predstavnički ured Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane da se prijave na program stručne prakse u Bruxellesu.

Petak, 08 Veljača 2019 09:20

Obilježavanje Dana europskog broja 112

11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (”Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09) Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (”Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16) Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, o b j a v lj u j e

Aktualno:

Sve novosti