Petak, 22 Studeni 2013 12:41

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić

Peta sjednica Općinskog vijeća sazvana je za 27. studenog 2013.g. (srijeda) s početkom u 17 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana) 
Za sjednicu je predložen slijedeći
 
DNEVNI RED
 
 1. Prijedlog Odluke o statusnim promjenama KTD "Bilan d.o.o." i odvajanju s osnivanjem.
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju komunalnog društva za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.
 3. Prijedlog Izjave o osnivanju trgovačkog društva "Vodovod i odvodnja" d.o.o. Orebć za obavljanje komunalne djelatnosti.
 4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU "TZ Hoteli Orebić".
 5. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUOO.
 6. Prijedlog Odluke o izradi UPU Turističke zone "Dubravica - istok"
 7. Informacija o radu osnovnih i područnih škola na području Općine Orebić.
 8. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Orebić.
 9. Informacija o stanju u vinarstvu po završenoj berbi grožđa.
 10. Informacija o korištenju nekrentina u vlasništvu Općine Orebić.
 11. Informacija o provođenju programa socijalne skrbi.
 12. Informacija o Planu rada TZ za 2014.g.
 13. Informacija o planu održavanja nerazvrstanih cesta.
 14. Informacija o provođenju Odluke o općinskim porezima.
 15. Informacija o provođenju programa javnih potreba za sport, kulturu i mjesnu samoupravu.
 16. Informacija o sudskim postupcima Općine Orebić.
 

Aktualno:

Sve novosti