Savjetovanja s javnošću (9)

Općina Orebić objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada.

Stranica 2 od 2

Aktualno:

Sve novosti