Petak, 21 Ožujak 2014 11:51

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

Komisija za dodjelu nagrada i drugih  javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić  donijela  je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  OREBIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

KOMISIJA ZA  DODJELU NAGRADA I DRUGIH JAVNIH PRIZNANJA

 

objavljuje

POZIV

za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

 

Komisija za dodjelu nagrada i drugih  javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Orebić  donijela  je zaključak kojim se pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja, koja se dodjeljuju prigodom

blagdana Gospe Delorite- Dan Općine 10. svibnja 2014.

 

Javna priznanja se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, u zemlji i inozemstvu, koje su svojim djelom i radom pridonijele promicanju i ugledu Općine Orebić  i to:

I.  Proglašenje počasnim građaninom Općine Orebić

II. Nagrada Orebić.

 

Počasnim građaninom Općine Orebić može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno doprinio promicanju, značaju i ugledu Općine Orebić, ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa Općine Orebić  i  drugih općina, gradova , naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

 

Nagrada Orebić pod točkom II.  dodjeljuje se za iznimna postignuća značajna  za općinu Orebić na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva i to:

1.    za životno djelo:

       - pojedincu u obliku  u obliku diplome.

 2.    za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju:

 - pojedincu u obliku diplome ,

 - društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku diplome.

3.    za doprinos ugledu i promociji Općine Orebić u zemlji i svijetu u proteklom

 jednogodišnjem razdoblju:

 -  pojedincu u obliku Plakete Općine  Orebić,

 - društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku Plakete Općine Orebić.

 

Kandidate za dodjelu javnih priznanja  mogu predlagati fizičke i pravne osobe  te tijela Općine Orebić.

Postignuća u znanstveno- istraživačkom radu kandidata i zasluge za razvitak znanosti iz bilo kojeg  područja, kao i postignuća književnim i umjetničkim djelima  ocjenjuju se  na temelju objavljenih i javnosti dostupnih djela. Predlagač mora osigurati recenziju odnosno kritičke ocjene  najmanje dva priznata stručnjaka za određeno područje.

 

Prijedlozi  za dodjelu javnih priznanja uz opširna obrazloženja sukladno propozicijama ovog poziva uz odgovarajuću dokumentaciju  i potpisanom suglasnosti predloženih kandidata , dostavljaju se na adresu:  Općina Orebić, Komisiji za dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić , s naznakom „ne otvaraj“.

Rok za predlaganje kandidata za javna priznanja  je 15 dana  od dana objave u Dubrovačkom vjesniku.