Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebić povodom raspisanih izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić daje slijedeću

16. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za dan 17. siječnja 2019. (četvrtak) s početkom u 13 sati u prostorijama Općine Orebić (velika dvorana).

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebć za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odboraTrstenik, Pijavičino, Potomje, objavljuje Obvezatne upute, napomene za stranke i koalicije, odnosno liste birača, te potrebne obrasce potrebne za kandidaturu i provođenje izbora.

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 21. studenoga 2018. godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/18), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. Člankom 17. Izmjena i dopuna Zakona izmijenjen je članak 57. Zakona na način da je dana ovlast predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave da svojim odlukama propišu visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna. Istim člankom propisano je da se odluka predstavničkog tijela može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjivati se od 01. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke.

Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Orebić dana 05. siječnja 2019. godine donosi

Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić (Sl. gl. 03/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebić propisuje

Na temelju članka 67. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj 15. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. donijelo je

Petak, 21 Prosinac 2018 11:27

Blagadanska čestitka Općine Orebić

Dragi sugrađani,

neka Vam nadolazeći blagdani i Nova 2019. godina budu ispunjeni mirom, obiljem radosti, zdravlja te osobnog i poslovnog uspjeha.

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno odredbi čl. 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu-

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno odredbi čl. 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Aktualno:

Sve novosti